“Sản phẩm tốt nhất là sản phẩm không ngừng cải tiến.”

“Luôn không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hậu mãi tốt nhất đến khách hàng.”

~ Isuzu An Khánh Cần Thơ ~

Các dòng xe Isuzu

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

QKR 270 Thùng Bảo Ôn Quyền Auto

705.000.000

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

QKR 270 thùng Quyền auto bảo ôn

705.000.000

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

NPR 400 thùng bảo ôn Quyền auto

856.000.000

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

NQR 550 thùng bảo ôn Quyền auto

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

FRR 650 ngắn Thùng Quyền bảo ôn F1NEW

Chuyên chở lương thực - thực phẩm

FRR 650 thùng bảo ôn Quyền F2 LB

Chuyên chở VLXD - Trang trí nội thất

QKR 230 thùng lững inox

530.000.000

Chuyên chở VLXD - Trang trí nội thất

QKR 230 thùng lững tiêu chuẩn

465.000.000

Chuyên chở VLXD - Trang trí nội thất

NQR 550 thùng lững

755.000.000

Chuyên chở VLXD - Trang trí nội thất

NQR 550 thùng lững 1 vách

Chuyên chở VLXD - Trang trí nội thất

FRR 650 thùng lững tiêu chuẩn

825.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 270 Thùng Kín Inox

525.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 270 Thùng kín vách trắng

Chuyên chở hàng logistics

QKR 270 Thùng kín inox sàn inox

600.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 270 Thùng kín composite cao cấp

645.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 210 thùng kín composite cao cấp

645.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 210 thùng kín inox

525.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 230 thùng kín Composite cao cấp

595.000.000

Chuyên chở hàng logistics

QKR 230 thùng kín vách tole trắng