Hiển thị tất cả 12 kết quả

Chuyên chở gia súc - gia cầm

Isuzu NPR 400 thùng gia cầm 196 lồng

Từ 3,45 tấn - 4 tấn

NPR 400 thùng bảo ôn Quyền auto

856.000.000

Từ 3,45 tấn - 4 tấn

NPR 400 thùng đông lạnh

931.000.000

Chuyên chở hàng logistics

NPR 400 thùng kín composite cao cấp

833.000.000

Chuyên chở các mặt hàng khác

NPR 400 thùng mui bạt bửng nhôm cao cấp

820.000.000
820.000.000

Từ 3,45 tấn - 4 tấn

NPR 400 thùng mui bạt sàn inox

710.000.000

Từ 3,45 tấn - 4 tấn

NPR 400 thùng mui bạt tiêu chuẩn

665.000.000

Chuyên chở hàng logistics

NPR thùng kín tiêu chuẩn

665.000.000