NPR 400 thùng bảo ôn Quyền auto

856.000.000

  • Tải hàng hóa: 3800 KG
  • Tổng tải trọng: 7200kg (7500kg)
  • Kích thước lòng thùng hàng: 5070 x 2000 x 1900 mm
  • Kích thước tổng thể: 7030 x 2150 x 3000 mm