NPR 400 thùng mui bạt bửng nhôm cao cấp mẫu 7 bửng