QKR 270 Thùng kín composite cao cấp

645.000.000

  • Tải hàng hoá: 2.700 kg
  • Tải bản thân: 2.545 kg
  • Lọt lòng thùng: 4370 x 1830 x 1770 mm