QKR 270 Thùng Kín Inox

525.000.000

  • Tải hàng hoá: 2.750 kg
  • Tải bản thân: 2.505 kg
  • Lọt lòng thùng: 4370 x 1900 x 650/1770 mm